about

Core Team (2020-21)


core-team
core-team
core-team
core-team
core-team
core-team
core-team
core-team
core-team

Faculty Advisors


Other Members


 • Ankur Mittal
 • Ritik Garg
 • Chetan Kumar
 • Goutam Sharma
 • Kanha Singhania
 • Madhur Jain
 • Harjot Kaur
 • Hardik Rana
 • Achsah
 • Shivam Choubey
 • Vishawam Datta
 • Shruti Balwani
 • Tushar Raut
 • Tanmay Gambhir
 • Ruheen Zeba
 • Vasundhara Pant
 • Satya
 • Aarushi